In deze fase ligt het zwaartepunt voor de gemeente op het contractmanagement en gaat een aannemer uiteindelijk aan de slag om het werk uit te voeren. In deze fase is uiteraard frequent contact tussen gemeente en aannemer voor toezicht en communicatie. Deze fase wordt afgesloten met de overdracht aan de beheerder en een evaluatie van de opdrachtgever, met financiƫle analyse.
CONTRACT & REALISATIE
Conceptcontract
Proces-verbaal van oplevering
Gunningsbesluit en overeenkomst
Investerings- en Instandhoudingsraming

Inkoop voor waterberging systeem volgens (aangevulde) Puccini

Toezicht naleving functioneel PvE
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Gebruik van inkooptool bij bestaande Puccini. Hierbij zijn type en gebruik van materialen en onderdelen van regenwater bergingssystemen gedefinieerd.


Aan de hand van functioneel PvE naleving en kwaliteit van de aannemer checken.


Invullen in de  database.

TERUGKOPPELING:


Evaluatie proces fase 1-4.
Betrokkenen
Verantwoordelijk
Evaluatie
Hoe?
Hoe?
Hoe?
Kosten voorbereiding & realisatie.
LEGENDA
AFKORTINGEN
Standaard producten PBI
Aanbestedingsdocumenten
Constructie & realisatie

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!