KI
In deze fase wordt de haalbaarheid bepaald, systeem gekozen en het definitieve ontwerp gemaakt. Dit betreft een programma van eisen en een definitief monitorings- en beheerplan. Voor de haalbaarheid en het programma van eisen worden functionele en technische eisen bepaald en worden aanvullende onderzoeken gedaan (onder meer naar bemaling, bomen, grondwater, geluid en trillingen).
DEFINITIE & ONTWERP
Definitie & ontwerp
Standaard producten PBI
Integraal Programma van Eisen
Schetsontwerp

Voorlopig Ontwerp en/of Definitief Ontwerp

Investerings- en Instandhoudingsraming
Sluitend dekkingsplan
Risicoanalyse
BLVC-plan
Investerings- en Instandhoudingsraming
WIOR-vergunning
Ontwerp
Beheerplan
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Op basis van uitgangspunten fase 2.
Zie Plan- en besluitvormingsproces Infrastructuur van Gemeente Amsterdam voor algemene stappen.


Op basis van kennisbank RIONED en kennis IB & SW. Koppel aan database.


Gekoppeld aan database.
Betrokkenen
TERUGKOPPELING:


Beheerplan
Betrokkenen
Verantwoordelijk
Monitoringsplan
Hoe?
Hoe?
Hoe?


Als aanvulling standaard PvE)
Duidelijk en concreet het detailniveau en kritieke punten van het systeem beschrijven.

Betrokkenen
Verantwoordelijk
Functioneel programma van eisen
Hoe?
SW
SD
Monitoringsplan
Ontwerp
Programma van Eisen

In samenwerking met relevante stakeholders.

LEGENDA
AFKORTINGEN

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!