Er dient een database ontwikkeld te worden waar algemene kenmerken van het systeem opgeslagen worden, ervaring met het systeem gedeeld kan worden en monitoringsresultaten zijn opgeslagen. Informatie dat hier gedeeld wordt bestaat uit kosten, technische effectiviteit (adhv monitoring), feedback van omwonenden, feedback van beherende partijen.
Daarnaast worden algemene kenmerken
van het systeem en de locatie beschreven.
Dit kan een aparte tab worden op de
site van Rainproof. De database
dient als ondersteunend
systeem voor besluiten.
Het startpunt van deze
database is de excelsheet
met beschikbare evaluaties
per pilot welke
wij aanleveren.
DATABASE
IN TE VULLEN NA/TIJDENS ELK PROJECT/PILOT
GEEFT INZICHT IN UITGEVOERDE PILOTS EN SOORTEN TOEPASSINGEN VAN SYSTEMEN
OOK EVALUATIES EN INFORMATIE VAN PROJECTEN UIT ANDERE GEMEENTEN OF LANDEN
ONDERDELEN DATABASE
LEGENDA
AFKORTINGEN