Initiatiefase
Uitgangspunten
SW
SD
In deze fase wordt het eerste idee in een aantal uitgangspunten uitgewerkt. Dit betreft de definitieve stakeholders, hun wensen en een inschatting van de technische haalbaarheid en kosten van uitvoering en toekomstig onderhoud. Ook de uitgangspunten voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit van het hele plangebied worden vastgesteld.
UITGANGSPUNTEN
Participatieplan
Risicoanalyse
Ontwerpverkenning

Voorbereidingsbudget tot en met volgende besluitvorming en raming
totale investerings- en instandhoudingskosten

Analyse openbare ruimte
Keuze systeem
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Op basis van het onderzoek van de HvA en de analyse van de openbare ruimte worden er diverse vereisten/kenmerken voor regenwaterberging aan de openbare ruimte toegewezen.


Op basis van database (typologie, knock-out criteria en specifieke wensen / ambities, zie
HIER).


Beherende en monitorende partijen worden betrokken bij het project.

Betrokkenen
Betrokkenen
TERUGKOPPELING:


Terugkoppeling van definitief overzicht project met betrokkenen.

Betrokkenen
Alle geïnteresseerde partijen.
Verantwoordelijk
Koppel beheer en monitoring
Hoe?
Hoe?
Hoe?

Toevoegen van de systeemkeuze van het project.

LEGENDA
AFKORTINGEN
Standaard producten PBI
Nota van Uitgangspunten
Uitgangspunten

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!