In deze fase wordt een analyse en afbakening van het probleem gemaakt. Dit betreft de geldende (beleids)kaders en de ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebied en de omgeving. Om tot een goede, complete probleemanalyse te komen is het belangrijk om stakeholders te betrekken om te bezien of er nog andere eisen, wensen en ambities voor het projectgebied zijn. Ook de uitgangspunten voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit worden verkend, in overleg met de directie Ruimte en Duurzaamheid. Vervolgens wordt een eerste verkenning van een ruimtelijke oplossing uitgevoerd.
INITIATIEFASE

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!
Inschrijving koppelplatform
Koppeling wenstracé
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Inschrijving opdracht op koppelplatform (zie ‘Koppelplatform’)
De initiatiefnemer vermeld de locatie en kenmerken van het project op het platform.


Identificatie ondergrondse partijen
& identificatie mogelijkheden.


Vergadering waarbij stakeholders wensen en ideeën uitwisselen om koppelkansen te identificeren.

Betrokkenen
Betrokkenen
TERUGKOPPELING:


Overzicht van project en mogelijk te koppelen partijen met hun geïdentificeerde wensen.

Betrokkenen
Alle geïnteresseerde partijen.
Verantwoordelijk
Alle geïnteresseerde partijen.
Koppelmeeting
Hoe?
Hoe?
Hoe?
LEGENDA
AFKORTINGEN
Standaard producten PBI
Startnotitie
Initiatiefase

Plan van aanpak voor vervolg