Na in beheername maakt het onderdeel uit van de reguliere cyclus assetmanagement

In de laatste fase lopen de acties parallel aan elkaar en is dus geen stap volgorde gedefinieerd. Anders dan beschreven in het PBI, zal deze fase niet alleen gaan over beheer, maar ook voornamelijk over evaluatie. Het gaat hierbij om de monitoring en evaluatie van het functioneren van het systeem.
Dit is belangrijke input voor de database en de constante verbetering van de openbare ruimte.
BEHEER & EVALUATIE
Monitoring
Evaluatie
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Volgens het  in fase 2 opgestelde monitoringsplan.


Aan de hand van functioneel PvE naleving en kwaliteit van de aannemer checken.

TERUGKOPPELING:


Monitoringsresultaten
Betrokkenen
Hoe?
Hoe?
Kosten voorbereiding & realisatie
Alle betrokken partijen
(zie terugkoppeling).
Kosten beheer
LEGENDA
AFKORTINGEN
Beheer & evaluatie

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!