In deze fase ligt het zwaartepunt voor de gemeente

op het contractmanagement en gaat een aannemer

uiteindelijk aan de slag om het werk uit te voeren. In

deze fase is uiteraard frequent contact tussen

gemeente en aannemer voor toezicht en

communicatie. Deze fase wordt afgesloten met de

overdracht aan de beheerder en een evaluatie van

de opdrachtgever, met financiƫle analyse.

CONTRACT & REALISATIE
Conceptcontract
Proces-verbaal van oplevering
Gunningsbesluit en overeenkomst
Investerings- en
Instandhoudingsraming

Inkoop voor waterberging systeem

volgens (aangevulde) Puccini
Toezicht naleving
functioneel PvE
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Gebruik van inkooptool bij bestaande

Puccini. Hierbij zijn type en gebruik

van materialen en onderdelen van

regenwater bergingssystemen
gedefinieerd.

Aan de hand van functioneel PvE

naleving en kwaliteit van de aannemer

checken.

Invullen in de  database.

TERUGKOPPELING:
Evaluatie proces fase 1-4.
Betrokkenen
Verantwoordelijk
Evaluatie
+
+
+
Hoe?
Hoe?
Hoe?
Kosten voorbereiding &
realisatie.
G&O
V&OR
G&O
V&OR
AN
R&D
B
V&OR
WN
EN
NL
LEGENDA
AFKORTINGEN
Standaard producten PBI
Aanbestedingsdocumenten
Constructie & realisatie

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!