Na in beheername maakt het

onderdeel uit van de reguliere

cyclus assetmanagement

In de laatste fase lopen de acties parallel aan elkaar

en is dus geen stap volgorde gedefinieerd. Anders

dan beschreven in het PBI, zal deze fase niet alleen

gaan over beheer, maar ook voornamelijk over

evaluatie. Het gaat hierbij om de monitoring en

evaluatie van het functioneren van het systeem.

Dit is belangrijke input voor de database en de

constante verbetering van de openbare ruimte.

BEHEER & EVALUATIE
Monitoring
Evaluatie
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Volgens het  in fase 2 opgestelde

monitoringsplan.

Aan de hand van functioneel PvE

naleving en kwaliteit van de aannemer

checken.
TERUGKOPPELING:
Monitoringsresultaten
Betrokkenen
+
+
Hoe?
Hoe?
Kosten voorbereiding & realisatie
G&O
V&OR
AN
R&D
B
Alle betrokken partijen
(zie terugkoppeling).
Kosten beheer
V&OR
SW
WN
EN
NL
LEGENDA
AFKORTINGEN
Beheer & evaluatie

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!