Er dient een database ontwikkeld te worden waar algemene

kenmerken van het systeem opgeslagen worden, ervaring met het

systeem gedeeld kan worden en monitoringsresultaten zijn

opgeslagen. Informatie dat hier gedeeld wordt bestaat uit kosten,

technische effectiviteit (adhv monitoring), feedback van

omwonenden, feedback van beherende partijen.

Daarnaast worden algemene kenmerken

van het systeem en de locatie beschreven.

Dit kan een aparte tab worden op de

site van Rainproof. De database

dient als ondersteunend
systeem voor besluiten.

Het startpunt van deze

database is de excelsheet

met beschikbare evaluaties
per pilot welke
wij aanleveren.
DATABASE

IN TE VULLEN NA/TIJDENS ELK PROJECT/PILOT

GEEFT INZICHT IN UITGEVOERDE PILOTS EN SOORTEN TOEPASSINGEN VAN SYSTEMEN

OOK EVALUATIES EN INFORMATIE VAN PROJECTEN UIT ANDERE GEMEENTEN OF LANDEN

Knock-out
criteria
Systeem-
specifieke
kenmerken
Kosten
Technische
kenmerken
Beheer- en
onderhoud
ONDERDELEN DATABASE
EN
NL
LEGENDA
AFKORTINGEN