KI

In deze fase wordt de haalbaarheid bepaald,

systeem gekozen en het definitieve ontwerp

gemaakt. Dit betreft een programma van eisen en

een definitief monitorings- en beheerplan. Voor de

haalbaarheid en het programma van eisen worden

functionele en technische eisen bepaald en worden

aanvullende onderzoeken gedaan (onder meer naar

bemaling, bomen, grondwater, geluid en trillingen).

DEFINITIE & ONTWERP
Definitie & ontwerp
Standaard producten PBI
Integraal Programma van Eisen
Schetsontwerp

Voorlopig Ontwerp en/of Definitief Ontwerp

Investerings- en Instandhoudingsraming
Sluitend dekkingsplan
Risicoanalyse
BLVC-plan
Investerings- en Instandhoudingsraming
WIOR-vergunning
IB
Ontwerp
Beheerplan
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Op basis van uitgangspunten fase 2.

Zie Plan- en besluitvormingsproces

Infrastructuur van Gemeente
Amsterdam voor algemene stappen.

Op basis van kennisbank RIONED en

kennis IB & SW. Koppel aan database.

Gekoppeld aan database.
Betrokkenen
TERUGKOPPELING:
Beheerplan
Betrokkenen
Verantwoordelijk
Monitoringsplan
+
+
+
Hoe?
Hoe?
Hoe?
IB
Als aanvulling standaard PvE)

Duidelijk en concreet het

detailniveau en kritieke punten van

het systeem beschrijven.
Betrokkenen
Verantwoordelijk
Functioneel
programma van eisen
+
Hoe?
R&D
B
SW
SD
WN
WN
IB
Monitoringsplan
Ontwerp
Programma van Eisen

In samenwerking met relevante

stakeholders.
IB
WN
V&OR
EN
NL
LEGENDA
AFKORTINGEN

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!