Initiatiefase
IB
Uitgangspunten
R&D
KI
B
SW
SD

In deze fase wordt het eerste idee in een aantal

uitgangspunten uitgewerkt. Dit betreft de definitieve

stakeholders, hun wensen en een inschatting van de

technische haalbaarheid en kosten van uitvoering en

toekomstig onderhoud. Ook de uitgangspunten voor

de gewenste ruimtelijke kwaliteit van het hele

plangebied worden vastgesteld.
UITGANGSPUNTEN
Participatieplan
Risicoanalyse
Ontwerpverkenning

Voorbereidingsbudget tot en met

volgende besluitvorming en raming
totale investerings- en
instandhoudingskosten
Analyse openbare ruimte
Keuze systeem
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk

Op basis van het onderzoek van de

HvA en de analyse van de openbare

ruimte worden er diverse vereisten/

kenmerken voor regenwaterberging

aan de openbare ruimte toegewezen.

Op basis van database (typologie,

knock-out criteria en specifieke

wensen / ambities, zie

HIER
).

Beherende en monitorende partijen

worden betrokken bij het project.

Betrokkenen
Betrokkenen
TERUGKOPPELING:
Terugkoppeling van definitief
overzicht project met
betrokkenen.
Betrokkenen
Alle geïnteresseerde partijen.
Verantwoordelijk
Koppel beheer en monitoring
+
+
+
Hoe?
Hoe?
Hoe?
IB
Toevoegen van de
systeemkeuze van het
project.
WN
G&O
V&OR
G&O
V&OR
IB
R&D
EN
NL
LEGENDA
AFKORTINGEN
Standaard producten PBI
Nota van Uitgangspunten
Uitgangspunten

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!