In deze fase wordt een analyse en afbakening van

het probleem gemaakt. Dit betreft de geldende

(beleids)kaders en de ontwikkelingen die van invloed

zijn op het gebied en de omgeving. Om tot een

goede, complete probleemanalyse te komen is het

belangrijk om stakeholders te betrekken om te

bezien of er nog andere eisen, wensen en ambities

voor het projectgebied zijn. Ook de uitgangspunten

voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit worden

verkend, in overleg met de directie Ruimte en

Duurzaamheid. Vervolgens wordt een eerste

verkenning van een ruimtelijke oplossing uitgevoerd.

INITIATIEFASE

MEER WETEN OVER HET PBI?

KLIK HIER!
Inschrijving koppelplatform
Koppeling wenstracé
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk
Inschrijving opdracht op
koppelplatform (zie ‘Koppelplatform’)

De initiatiefnemer vermeld de locatie

en kenmerken van het project op het

platform.
Identificatie ondergrondse partijen
& identificatie mogelijkheden.
Vergadering waarbij stakeholders

wensen en ideeën uitwisselen om

koppelkansen te identificeren.
Betrokkenen
Betrokkenen
TERUGKOPPELING:

Overzicht van project en

mogelijk te koppelen partijen

met hun geïdentificeerde
wensen.
Betrokkenen
Alle geïnteresseerde partijen.
Verantwoordelijk
Alle geïnteresseerde partijen.
Koppelmeeting
+
+
+
Hoe?
Hoe?
Hoe?
G&O
V&OR
G&O
V&OR
G&O
V&OR
K&L
WN
G&O
V&OR
EN
NL
LEGENDA
AFKORTINGEN
Standaard producten PBI
Startnotitie
Initiatiefase

Plan van aanpak voor vervolg